• recitues
 • përkthime
 • Ekrani i udhëzuesve
 • Arabic + -
 • përkthime + -
 • lexim
 • Mënyra e natës
 • Informacioni i Kapitullit
Dr. Mustafa Khattab Have you seen the one who denies the ˹final˺ Judgment?

Dr. Mustafa Khattab That is the one who repulses the orphan,

Dr. Mustafa Khattab and does not encourage the feeding of the poor.

Dr. Mustafa Khattab So woe to those ˹hypocrites˺ who pray

Dr. Mustafa Khattab yet are unmindful of their prayers;

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab those who ˹only˺ show off,

Dr. Mustafa Khattab and refuse to give ˹even the simplest˺ aid.1 

 • varg
  kohët
  nga
  kohët
 • 00:00
 • 00:00