Çeviriyazı

bismi-llâhi-rraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Vakfı

Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.

Abdulbakî Gölpınarlı

Rahman ve rahim Allah adiyle

Diyanet İşleri

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:

Alİ Bulaç

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

Edip Yüksel

Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.

Suat Yıldırım

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59,22-24]

Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Öztürk

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...

Süleyman Ateş

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla

Çeviriyazı

elḥamdü lillâhi rabbi-l`âlemîn.

Diyanet Vakfı

Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Abdulbakî Gölpınarlı

Hamd, alemlerin rabbi Allah'a:

Diyanet İşleri

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Alİ Bulaç

Hamd* Alemlerin Rabbinedir.

Edip Yüksel

Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.

Suat Yıldırım

Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Elmalılı Hamdi Yazır

Hamd o âlemlerin Rabbi,

Öztürk

Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.

Süleyman Ateş

Alemlerin Rabbi (sahibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.

Çeviriyazı

erraḥmâni-rraḥîm.

Diyanet Vakfı

O, rahmandır ve rahimdir.

Abdulbakî Gölpınarlı

Rahmandır, rahimdir,

Diyanet İşleri

O Rahman ve Rahim'dir,

Alİ Bulaç

Rahman ve Rahimdir.

Edip Yüksel

Rahman, Rahim (Merhametli),

Suat Yıldırım

O rahmândır, rahîmdir.

Elmalılı Hamdi Yazır

O Rahmân ve Rahim,

Öztürk

Rahman'dır, Rahîm'dir O.

Süleyman Ateş

(O) Rahman'dır, Rahim'dir.

Çeviriyazı

mâliki yevmi-ddîn.

Diyanet Vakfı

Ceza gününün malikidir.

Abdulbakî Gölpınarlı

din gününün sahibidir.

Diyanet İşleri

Din Gününün sahibidir.

Alİ Bulaç

Din gününün malikidir.

Edip Yüksel

Yargı (Din) Gününün sahibi.

Suat Yıldırım

Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. [24,25; 37,53]

Elmalılı Hamdi Yazır

O, din gününün maliki Allah'ın.

Öztürk

Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O...

Süleyman Ateş

Din (ceza ve mükafat) gününün sahibidir.

Çeviriyazı

iyyâke na`büdü veiyyâke neste`în.

Diyanet Vakfı

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Abdulbakî Gölpınarlı

Ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.

Diyanet İşleri

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.

Alİ Bulaç

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

Edip Yüksel

Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.

Suat Yıldırım

(Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.” [73,9; 6,1; 3,64]

Elmalılı Hamdi Yazır

Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

Öztürk

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Süleyman Ateş

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!

Çeviriyazı

ihdine-ṣṣirâṭa-lmüsteḳîm.

Diyanet Vakfı

Bize doğru yolu göster.

Abdulbakî Gölpınarlı

Bize doğru yolu göster,

Diyanet İşleri

Bizi doğru yola eriştir.

Alİ Bulaç

Bizi doğru yola ilet;

Edip Yüksel

Bizi doğru yola ilet.

Suat Yıldırım

Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.

Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayet eyle bizi doğru yola,

Öztürk

Dosdoğru giden yola ilet bizi...

Süleyman Ateş

Bizi doğru yola ilet:

Çeviriyazı

ṣirâṭa-lleẕîne en`amte `aleyhim gayri-lmagḍûbi `aleyhim vele-ḍḍâllîn.

Diyanet Vakfı

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Abdulbakî Gölpınarlı

nimetlendirdiğin kişilerin yolunu; gazebe uğramışların da değil, sapıkların da

Diyanet İşleri

Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.

Alİ Bulaç

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.

Edip Yüksel

Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...

Suat Yıldırım

Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. [4,69]

Elmalılı Hamdi Yazır

O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Öztürk

Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...

Süleyman Ateş

-ni'met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!