Al-Barwani

KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.

Al-Barwani

Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote;

Al-Barwani

Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu;

Al-Barwani

Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.

Al-Barwani

Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

Al-Barwani

Tuongoe njia iliyo nyooka,

Al-Barwani

Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.