Bernström

I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN

Bernström

Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,

Bernström

den Nåderike, den Barmhärtige,

Bernström

som allsmäktig råder över Domens dag!

Bernström

Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.

Bernström

Led oss på den raka vägen -

Bernström

den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!