Einar Berg

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

Einar Berg

Lovet være Gud, all verdens Herre,

Einar Berg

Han, den Barmhjertige, den Nåderike,

Einar Berg

Han, Herren over dommens dag.

Einar Berg

Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.

Einar Berg

Led oss på den rette vei!

Einar Berg

Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.