Keyzer

In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.

Keyzer

Lof aan God, meester des heelals.

Keyzer

Den lankmoedige, den albarmhartige.

Keyzer

Rechter op den dag des gerichts.

Keyzer

U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.

Keyzer

Voer ons langs den rechten weg.

Keyzer

Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.