Nykl

Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.

Hrbek

Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

Nykl

Chvála Bohu, Pánu světů,

Hrbek

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,

Nykl

milosrdnému, slitovnému,

Hrbek

Milosrdnému, Slitovnému,

Nykl

vládci dne soudného.

Hrbek

vládci dne soudného!

Nykl

Tebe vzýváme a k Tobě se utíkáme.

Hrbek

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,

Nykl

Veď nás stezkou přímou,

Hrbek

veď nás stezkou přímou,

Nykl

stezkou oněch, které jsi zahrnul milostí svou: nikoliv těch, na které rozhněván jsi a těch, kteří bloudí.

Hrbek

stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.