Mlivo

U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!

Korkut

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Mlivo

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,

Korkut

Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,

Mlivo

Milostivom, Milosrdnom,

Korkut

Milostivog, Samilosnog,

Mlivo

Vladaru Dana sudnjeg!

Korkut

Vladara Dana sudnjeg,

Mlivo

Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.

Korkut

Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!

Mlivo

Uputi nas na put pravi

Korkut

Uputi nas na Pravi put,

Mlivo

Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.

Korkut

na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!