Musayev

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!

Məmmədəliyev & Bünyadov

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!

Musayev

Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,

Məmmədəliyev & Bünyadov

Həmd (şükür və tə’rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) – aləmlərin Rəbbinə,

Musayev

Mərhəmətli və Rəhmliyə,

Məmmədəliyev & Bünyadov

(Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö’minlərə) rəhmli olana,

Musayev

Haqq-hesab gününün Hökmdarına!

Məmmədəliyev & Bünyadov

Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!

Musayev

Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.

Məmmədəliyev & Bünyadov

Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!

Musayev

Bizi doğru yola yönəlt –

Məmmədəliyev & Bünyadov

Bizi doğru (düz) yola yönəlt!

Musayev

nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!

Məmmədəliyev & Bünyadov

Ne’mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!