• เสียงอ่าน
 • การแปล
 • การแสดงคำแนะนำ
 • ภาษาอาหรับ + -
 • การแปล + -
 • การอ่าน
 • โหมดกลางคืน
 • ข้อมูลซูเราะห์
Dr. Mustafa Khattab Qãf. By the glorious Quran!

Dr. Mustafa Khattab ˹All will be resurrected,˺ yet the deniers are astonished that a warner has come to them from among themselves ˹warning of resurrection˺. So the disbelievers say, “This is an astonishing thing!

Dr. Mustafa Khattab ˹Will we be returned to life,˺ when we are dead and reduced to dust? Such a return is impossible.”

Dr. Mustafa Khattab We certainly know what the earth consumes of them ˹after their death˺, and with us is a well-preserved Record.1

ﭿ
Dr. Mustafa Khattab In fact, they reject the truth when it has come to them, so they are in a confused state.1 

Dr. Mustafa Khattab Have they not then looked at the sky above them: how We built it and adorned it ˹with stars˺, leaving it flawless?

Dr. Mustafa Khattab As for the earth, We spread it out and placed upon it firm mountains, and produced in it every type of pleasant plant—

Dr. Mustafa Khattab ˹all as˺ an insight and a reminder to every servant who turns ˹to Allah˺.

Dr. Mustafa Khattab And We send down blessed rain from the sky, bringing forth gardens and grains for harvest,

Dr. Mustafa Khattab and towering palm trees ˹loaded˺ with clustered fruit,

 • อายะห์
  ครั้ง
  จาก
  ถึง
  ครั้ง
 • 00:00
 • 00:00