• recitues
 • përkthime
 • Ekrani i udhëzuesve
 • Arabic + -
 • përkthime + -
 • lexim
 • Mënyra e natës
 • Informacioni i Kapitullit
Dr. Mustafa Khattab By the ˹passage of˺ time!

Dr. Mustafa Khattab Surely humanity is in ˹grave˺ loss,

Dr. Mustafa Khattab except those who have faith, do good, and urge each other to the truth, and urge each other to perseverance.

 • varg
  kohët
  nga
  kohët
 • 00:00
 • 00:00